Quick_Machine_Translation_Service:
Oversette til norsk Oversæt til dansk Перевести на русский язык Tõlgi eesti keelde Tulkot uz latviešu valodu Išversti į lietuvių Переклад українською мовою Przetłumaczyć na język polski Traduire en français Traducir al español Traduzir em Português Tradurre in italiano Přeložit do České Preložiť do slovenského Magyar fordítás Translate into Serbo-Croatian Traduceţi în limba română Превод на български Μετάφραση στα ελληνικά tercüme Türk תרגם לתוך עברית ترجمة إلى اللغة العربية 翻译成中文 翻訳に、日本 한국어로 번역

RAKENNEOPAS

Tältä sivulta löydät ladattavia rakennuspiirustuksia sekä ehdotuksia oman rakentamisen tarpeisiin.
Kuvien avaamiseen tarvitset Adobe Reader ohjelman. Voit asentaa sen tästä:
(poista kaikki valinnaiset vaihtoehdot, joita et halua)
Adobe Reader

KONSTRUKTIONSGUIDE

På denna sida hittar du nedladdningsbara tekniska ritningar, samt förslag på konstruktion behov.
För att öppna bilder behöver du Adobe Reader program. Du kan installera den här:
(bort markeringen alla optioner som du inte vill)
Adobe Reader

TIEDOSTOJA / FILER

Lataa tästä 2D-rakennepiirustukset (2 MB pdf)ISOLINA PDF.

Lataa tästä 3D-rakennekuvat (1 MB pdf)ISOLINA PDF.

Ladda ner här den svenska versionenISOLINA PDF.

HUOM

Rakenneopas sisältää yksityiskohtaisia ohjeita yleisimpiin pellavalla eristettäviin rakenteisiin.
Huomaa, että rakenteet ovat suuntaa-antavia ja perustuvat tyypillisiin suomessa voimassa oleviin rakennesuosituksiin.
Kaikki lausunnot, tekniset tiedot ja suositukset perustuvat Suomen rakentamismääräyskokoelman (Ympäristöministeriö 2010) rakennusteknisiin ratkaisuihin.
Kuitenkin monet tapauskohtaiset tekijät vaikuttavat tuotteidemme käyttöön,
jotka eivät kuulu tietämyksemme piiriin.
Rakennusvalvonta ja rakentaja ovat viime kädessä vastuussa sopivien materiaalien valinnasta
ja rakenteesta, joka täyttää paikalliset rakennusmääräykset.

OBS

Konstruktionsguide innehåller detaljerade instruktioner för de vanligaste strukturer isolerade med linne.
Observera att byggnadskonstruktioner är riktlinjer och rekommendationer baserade på
de typiska finska strukturerna.
Samtliga uppgifter, teknisk information och rekommendationer är baserade på bygg-tekniska lösningar
enligt den finska byggbestämmelsesamlingen (Miljöministeriet 2010).
Eftersom många fall-specifika faktorer utanför vår kontroll påverkar användningen av våra produkter,
är byggandet handledare och byggare ytterst ansvarig för korrekt val av material och konstruktionen uppfyller lokala byggnormer.
Website languages:
ISOLINA on YouTube Flax wool installation video clips on YouTube breathinghouse Channel
Social Media &
Sharing Networks:
ISOLINA Oy

Rantatie 16
FI-59310
Särkisalmi
Finland
Tel:+358 5 483540