Quick_Machine_Translation_Service:
Oversette til norsk Oversæt til dansk Перевести на русский язык Tõlgi eesti keelde Tulkot uz latviešu valodu Išversti į lietuvių Переклад українською мовою Przetłumaczyć na język polski Traduire en français Traducir al español Traduzir em Português Tradurre in italiano Přeložit do České Preložiť do slovenského Magyar fordítás Translate into Serbo-Croatian Traduceţi în limba română Превод на български Μετάφραση στα ελληνικά tercüme Türk תרגם לתוך עברית ترجمة إلى اللغة العربية 翻译成中文 翻訳に、日本 한국어로 번역

KONSTRUKTIONSGUIDE

På denna sida hittar du nedladdningsbara tekniska ritningar, samt konstruktionförslag för dina behov.
För att öppna bilder behöver du Adobe Reader program. Du kan installera den här:
(markera bort alla optioner som du inte vill ha)
Adobe Reader

FILER

Ladda ner 2D-ritningar (1 MB pdf)ISOLINA PDF.

Ladda ner 3D-ritningar (1 MB pdf)ISOLINA PDF.
Motsvarande svenska termer för 3D-dokumentet är listade i 2D-versionen:
bilderna av de enskilda strukturerna och deras numrerade element presenteras i samma följande ordning.

OBS

Konstruktionsguiden innehåller detaljerade instruktioner för de vanligaste strukturer isolerade med lin.
Observera att byggnadskonstruktionerna är riktlinjer och rekommendationer baserade på
de typiska finska strukturerna.
Samtliga uppgifter, teknisk information och rekommendationer är baserade på bygg-tekniska lösningar
enligt den finska byggbestämmelsesamlingen (Miljöministeriet 2010).
Eftersom många fall-specifika faktorer utanför vår kontroll påverkar användningen av våra produkter,
är byggets handledare och byggare i sista hand ansvariga för korrekt val av material och för att konstruktionen
uppfyller lokala byggnormer.
Website languages:
ISOLINA on YouTube Flax wool installation video clips on YouTube breathinghouse Channel
Social Media &
Sharing Networks:
ISOLINA Oy

Rantatie 16
FI-59310
Särkisalmi
Finland
Tel:+358 5 483540