Quick_Machine_Translation_Service:
Oversette til norsk Oversæt til dansk Перевести на русский язык Tõlgi eesti keelde Tulkot uz latviešu valodu Išversti į lietuvių Переклад українською мовою Przetłumaczyć na język polski Traduire en français Traducir al español Traduzir em Português Tradurre in italiano Přeložit do České Preložiť do slovenského Magyar fordítás Translate into Serbo-Croatian Traduceţi în limba română Превод на български Μετάφραση στα ελληνικά tercüme Türk תרגם לתוך עברית ترجمة إلى اللغة العربية 翻译成中文 翻訳に、日本 한국어로 번역

ISOLINA HANDSÅG FÖR SKÄRNING AV LINPRODUKTER

BESKRIVNING

Möjliggör snabb skärning av alla linprodukter.

Handsågen kan beställas i samband med Isolina linisolering via våra återförsäljare.

FÖRDELAR

• Enkelt att skära, med hjälp av t. ex. en lastpall
• Snabb vässning med en knivvässare
• Förmånlig och långlivad
• Enkel att transportera, kräver inte elektricitet, praktisk på avlägsna byggen

BRUKSANVISNING:

Ladda ner broschyr på linsåg ISOLINA PDF Ladda ner anvisningar för att kapa ISOLINA PDF

Website languages:
ISOLINA on YouTube Flax wool installation video clips on YouTube breathinghouse Channel
Social Media &
Sharing Networks:
ISOLINA Oy

Rantatie 16
FI-59310
Särkisalmi
Finland
Tel:+358 5 483540