Quick_Machine_Translation_Service:
Oversette til norsk Oversæt til dansk Перевести на русский язык Tõlgi eesti keelde Tulkot uz latviešu valodu Išversti į lietuvių Переклад українською мовою Przetłumaczyć na język polski Traduire en français Traducir al español Traduzir em Português Tradurre in italiano Přeložit do České Preložiť do slovenského Magyar fordítás Translate into Serbo-Croatian Traduceţi în limba română Превод на български Μετάφραση στα ελληνικά tercüme Türk תרגם לתוך עברית ترجمة إلى اللغة العربية 翻译成中文 翻訳に、日本 한국어로 번역

EGENSKAPER FÖR ISOLINA TIMMERDREV

FILT DREV

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

 • För tätning av timmerdrev samt värme- och ljudisolering
 • Filtdrev används främst för maskinhyvlad timmer.
  Den täta texturen lämpar sig bäst för jämna installeringsytor.

SPECIALEGENSKAPER

Tillverkat genom nålning av linfiber.
Bra draghållfasthet.
Ingen jordämneshalt och därför ingen färgning av timret.
Tjocklekarna 6 och 8 mm; längd 21 m/rulle.
Bredder 20 mm - 300 mm med 10 mm mellanrum.
Innan borrning genom bandet, använd först vasst föremål för att slå hål tråg.

ISOLINA linen insulation; pellevaeriste; nauhat; linisolering; linull; drev; linisolasjon; laftevatt

LUFTLAGD DREV

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

 • För tätning av timmerdrev samt värme- och ljudisolering
 • Universal produkt: luftlagd drev används för handhyvlad och maskinhyvlad timmer.

SPECIALEGENSKAPER

Tillverkat i luftlagd teknologi.
Ingen jordämneshalt och därför ingen färgning av timmret.
Jämnar ut timrets ojämnigheter, volymen pressas ned vid behov.
Tjocklek 15 mm, längd 15 m/rulle, bredder 30 mm – 300 mm med 10 mm mellanrum.
Tjocklekarna 30 och 50 mm, längd 10 m/rulle, bredder 50 mm – 300 mm med 10 mm mellanrum.

FÖRDELAR

MILJÖ

 • bionedbrytbar, därför förstörelsebar produkt
 • produkten och produktionen:
  - förorenar inte luften eller vattnet
  - avger inga formaldehyder,
    isocyanater eller (H)CFC-gaser
 • bra energibalans
 • linfibret är en förnybar naturresurs,
  vars odling saktar ner drivhuseffekten,
  miljöbelastningen är låg

MONTERING

 • skydd för hud, ögon eller andning behövs inte
  vid installeringsarbeten eller vid annan hantering
 • inget behov av obligatorisk ventilation vid installering
 • använda remsa bredd för att passa storleken på timmer
 • dreven kan klippas med sax eller skäras med vass kniv eller linsåg
 • hål för tappar och skruvar skärs som korssnitt med vass knivspets

FYSISKA

 • mycket bra värme- och ljudisoleringsförmåga
 • linisoleringens utmärkta värmelagringsförmåga
  åstadkommer långsammare värmeväxlingar inomhus
  som orsakas av uttemperaturens omväxlingar; behaglig komfort
 • den goda "andningsförmågan" av fukten (sorptio-förmågan)
  finns tack vare linfibrets ihåliga struktur och kan spara
  på isoleringens kringliggande konstruktioner

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 • Linisoleringens råvaror: linfiber och textil bindefibrer
 • Värmekonduktivitet: λ10 = 0.038 W/mK,
  enligt ISO 8301 / DIN 52616 och WLG 040 enligt DIN 18165
 • Ljudisoleringsförmåga: Delta Lw = 20dB / Delta Llin = 10dB,
  stegljudisolering (L.) vid 500Hz är 20 dB, enligt ISO 140/VIII - 1978
 • Specifik värmekapacitet: c = 1600 J/kgK
 • Vattenångans diffusiofaktor: μ = 1 - 2 enligt DIN 52615 / DIN 4108-5
 • Fuktens egenskaper (sorptio): enligt EN-ISO 12571 / DIN 52620
 • Linisolering har en naturlig egen doft som kommer att minska med tiden
 • Beräknad livslängd: minimum 75 år

Ladda ner broschyr ISOLINA PDF Ladda ner måtten ISOLINA PDF Ladda ner anvisningar för att kapa ISOLINA PDF

Website languages:
ISOLINA on YouTube Flax wool installation video clips on YouTube breathinghouse Channel
Social Media &
Sharing Networks:
ISOLINA Oy

Rantatie 16
FI-59310
Särkisalmi
Finland
Tel:+358 5 483540