Quick_Machine_Translation_Service:
Oversette til norsk Oversæt til dansk Перевести на русский язык Tõlgi eesti keelde Tulkot uz latviešu valodu Išversti į lietuvių Переклад українською мовою Przetłumaczyć na język polski Traduire en français Traducir al español Traduzir em Português Tradurre in italiano Přeložit do České Preložiť do slovenského Magyar fordítás Translate into Serbo-Croatian Traduceţi în limba română Превод на български Μετάφραση στα ελληνικά tercüme Türk תרגם לתוך עברית ترجمة إلى اللغة العربية 翻译成中文 翻訳に、日本 한국어로 번역

ISOLINA LINISOLERINGENS EGENSKAPER

Finns på rull och i skivform, tillverkat i luftlagd process för tredimensionell stabilitet.
Tjocklekar: 30 mm bara på rulle, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm och 150 mm.
Standardbredder: 565 mm på rull och i skivform i tjocklekar: 30 mm bara på rulle/50/75/100/125/150 mm
                             1170 mm, bara på skiva, i tjocklekar: 50/75/100/125/150 mm
                             865 mm, bara på rulle, i tjocklekar: 100/125/150 mm
                             870 mm, bara på skiva, i tjocklekar: 100/125/150 mm
                             1165 mm, bara på rulle, i tjocklekar: 100/125/150 mm
                             415 mm, bara på skiva, i tjocklekar: 50/100/150 mm

30 mm paksu pellavaeriste vanhojen hirsiseinien oikaisun

NY PRODUKT: på grund av sin bekvämlighet lämpar sig Isolina’s 30 mm tjocklek linisolering speciellt för tillägsisolering av gamla stockhus i samband av rätningen av stockväggen. Isoleringen placeras direkt intill tät stockväggen. Som invändiga material rekommenderas andningsbara material såsom exempelvis träpanel och träfiberskivor.

MILJÖFÖRDELAR

 • bionedbrytbar, därför förstörelsebar produkt
 • produkten och produktionen:
  - förorenar inte luften eller vattnet
  - avger inga formaldehyder,
    isocyanater eller (H)CFC-gaser
 • bra energibalans
 • linfibret är en förnybar naturresurs,
  vars odling saktar ner drivhuseffekten,
  miljöbelastningen är låg

MONTERINGSFÖRDELAR

 • isoleringens rullform minskar antalet installeringsfogar
  (risk för värmespill) och installeringsarbetet påskyndas
  (en bit från golv till tak)
 • Rullform är en utmärkt lösning, särskilt i de gamla ställen
  där uppreglingsbredder varierar, och det är nödvändigt att skära bitar av olika storlekar
 • enkelt att installera skivor:
  i vissa konstruktioner, som t. ex. vindsbjälklag, är skivan enklare att hantera
 • skydd för hud, ögon eller andning behövs inte vid
  installeringsarbeten eller vid annan hantering
 • inget behov av obligatorisk ventilation vid installering
 • ISOLINA flytande linisolering

FYSISKA FÖRDELAR

 • mycket bra värme- och ljudisoleringsförmåga
 • linisoleringens utmärkta värmelagringsförmåga
  åstadkommer långsammare värmeväxlingar inomhus
  som orsakas av utetemperaturens omväxlingar; behaglig komfort
 • den goda "andningsförmågan" av fukten (sorptio-förmågan)
  finns tack vare linfibrets ihåliga struktur och kan spara
  på isoleringens kringliggande konstruktioner

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ISOLINA linen insulation; pellevaeriste; nauhat; linisolering; linull; drev; linisolasjon; laftevatt ISOLINA linen insulation; pellevaeriste; nauhat; linisolering; linull; drev; linisolasjon; laftevatt

Värme- och ljudisolering:

 • tak
 • väggar
 • bjälklag och golv

Användningstyp:

 • W och WL
 • enligt DIN 18165-1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 • Linisoleringens råvaror: linfiber, textil bindefibrer och
  miljövänligt brandskyddsmedel
 • Värmekonduktivitet: λ10 = 0.038 W/mK,
  enligt ISO 8301 / DIN 52616 och WLG 040 enligt DIN 18165
 • Miljövänligt brandskydds ämneshantering
  Antändlighetsprov klassad EN-ISO 11925-2 och klass B2
  tillverkat enligt DIN 4102-1 och Euroklass E enligt EN 13501-1
 • Specifik värmekapacitet: c = 1600 J/kgK
 • Vattenångans diffusiofaktor: μ = 1 - 2 enligt DIN 52615 / DIN 4108-5
 • Ånggenomsläpplighet: δ = 15 x 10-6 m2/s
 • Fuktens egenskaper (sorptio): enligt EN-ISO 12571 / DIN 52620
 • Luftgenomtränglighet: ι = 230 x 10-6 m3/m.s.Pa
 • Beräknad livslängd: minimum 75 år
 • NIBE miljöklassificering: Klass 1a (bästa som kan uppnås, referens)
 • Linisolering har en naturlig egen doft som kommer att minska med tiden


Ladda ner broschyr ISOLINA PDF

Ladda ner måtten ISOLINA PDF

Ladda ner anvisningar för att kapa ISOLINA PDF

Ladda ner konstruktionsguide ISOLINA PDF

Videoklipps på linullsmontering på YouTube breathinghouse ChannelISOLINA on YouTube


Website languages:
ISOLINA on YouTube Flax wool installation video clips on YouTube breathinghouse Channel
Social Media &
Sharing Networks:
ISOLINA Oy

Rantatie 16
FI-59310
Särkisalmi
Finland
Tel:+358 5 483540