Quick_Machine_Translation_Service:
Oversette til norsk Oversæt til dansk Перевести на русский язык Tõlgi eesti keelde Tulkot uz latviešu valodu Išversti į lietuvių Переклад українською мовою Przetłumaczyć na język polski Traduire en français Traducir al español Traduzir em Português Tradurre in italiano Přeložit do České Preložiť do slovenského Magyar fordítás Translate into Serbo-Croatian Traduceţi în limba română Превод на български Μετάφραση στα ελληνικά tercüme Türk תרגם לתוך עברית ترجمة إلى اللغة العربية 翻译成中文 翻訳に、日本 한국어로 번역

ISOLINA KARMTÄTNINGENS EGENSKAPER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  • Karmtätning för tätning av fönster och dörrar

Linbaserad karmtätning förenklar och påskyndar fönster- och dörrkarms installering.

BESKRIVNING

Linbaserad specialprodukt tillverkad genom luftläggning.
Karmtätningen levereras alltid med installeringsfolie och monteringsanvisning.
Tjocklek 30 mm och längd 10 m/rulle. Bredder 50 mm - 300 mm med 10 mm mellanrum.

Isolina har utvecklat karmtätningen tillsammans med husfabriker.

* Karmtätningen säkrar fönster- och dörrkarmens hela längd och ger en fullständig isolering
  då karmens och väggregelns isolering är lika bra som självaste väggstrukturen
* Karmtätningen installeras i samma skede med fönster- och dörrkarmmonteringen
* Isolina karmtätning skörnar inte av solljusets effekt eller av kylan
  och kan därmed monteras i alla temperaturer
* Karmtätningen innehåller inga skadliga medel

MILJÖFÖRDELAR

Isoleringarnas funktion grundar sig på materialens befintliga stillastående luftkapacitet.
I dagsläget är byggnadernas isoleringar noggrant beräknade,
men erbjuder i praktiken ändå sämre isoleringsvärden.
Detta beror oftast på springor mellan strukturens, och isoleringens och fuktspärrens fogar,
samt dåligt isolerade ställen i isoleringsutrymmet.

ANVÄNDARENS FÖRDELAR OCH ENKEL INSTALLERING

Värmeläckagens allmänna orsaker: vid fönster- och dörrinstallationer är karmens
och väggregelns fogar drevade okontrollerat eller så är plastfolien vårdslöst installerad.
Bristande isolering påverkar skadligt på omkringliggande välisolerade väggar.
T. ex. ett hål av storleken 0,001m2, som motsvarar 0,1% av m2 arealen i en 140mm tjock isolering
med plastfolie i ett normalt härskande värme- och fukttillstånd, flyr det ca. fem gånger mer värme jämfört
med konvektion, än vad som skulle gå genom en välisolerad vägg (m2).
Detta betyder, att U-värdet på väggen (m2) i fråga är ca. fem gånger sämre (högre) än vad
som skulle vara utan hålet eller fogen i fråga.
I värmeläckage strävar värmen till att förflytta sig från insidan till utsidan, då förflyttar sig också fukten,
som är bunden i värmen, till byggnadens vägg- och takstrukturer.
Fukten som förflyttar sig till strukturerna kan i vissa sammanhang anses delvis som en större skadefaktor
än själva värmeläckaget.

FYSISKA FÖRDELAR

  • mycket bra värme- och ljudisoleringsförmåga
  • linisoleringens utmärkta värmelagringsförmåga åstadkommer långsammare värmeväxlingar inomhus
    som orsakas av uttemperaturens omväxlingar; behaglig komfort
  • den goda "andningsförmågan" av fukten (sorptio-förmågan)
    finns tack vare linfibrets ihåliga struktur vilken sparar på isoleringens kringliggande konstruktioner

MONTERINGSANVISNING

Karmtätningens montering är möjligt i både ny- och renoveringsbyggen.
Bekanta er med vår separata monteringsanvisning, varje monteringsskede är stegvist beskriven.

INSTALLERING AV FÖNSTER MED ISOLINA-KARMTÄTNING:
1.   Gör fönsterhålet i stommen
2.   Montera stoppare på fönstret och tätningsreserv på underregeln
3.   Fäst ISOLINA-karmtätningen på fönsterkarmen med häftpistol
4.   Pressa ut luften ur karmtätningen med teflonbehandlade installeringsplasten
      som nitas fast på karmsidorma
5.   Montera fönstret på stommen
6.   När fönstret är på plats avlägnas installeringsplasten
7.   Fönsterkarmen fästes med karmskruvar
8.   Små fönster och ventilationsluckor kan fästas fast med skruvar från stommens baksida
      Då slipper man proppa skruvhålen
9.   Kontrollera att karmtätningen sitter riktigt på plats, också i hörnen
10. Färdigmonterat och vindtätt fönster

OBSERVERA VID MONTERING!
- Montera fönsteröppningarna enligt ritningarna
- Kontrollera karmens korsmått före fästning
- Använd kilar mellan karmen och stommen under fastskruvandet
- Kontrollera fönstrets funktion i samband med installeringen!
- Använd täckpluggar för att täcka skruvhålen

EXTRA INFORMATION

Ladda ner broschyr ISOLINA PDF

Installationsanvisningar ISOLINA PDF

Ladda ner måtten ISOLINA PDF

Ladda ner anvisningar för att kapa ISOLINA PDF
Website languages:
ISOLINA on YouTube Flax wool installation video clips on YouTube breathinghouse Channel
Social Media &
Sharing Networks:
ISOLINA Oy

Rantatie 16
FI-59310
Särkisalmi
Finland
Tel:+358 5 483540