Quick_Machine_Translation_Service:
Oversette til norsk Oversæt til dansk Перевести на русский язык Tõlgi eesti keelde Tulkot uz latviešu valodu Išversti į lietuvių Переклад українською мовою Przetłumaczyć na język polski Traduire en français Traducir al español Traduzir em Português Tradurre in italiano Přeložit do České Preložiť do slovenského Magyar fordítás Translate into Serbo-Croatian Traduceţi în limba română Превод на български Μετάφραση στα ελληνικά tercüme Türk תרגם לתוך עברית ترجمة إلى اللغة العربية 翻译成中文 翻訳に、日本 한국어로 번역

Vi är öppna för att betjäna dina byggprojekt!

PROFIL

Isolinabolaget utvecklar, framställer och marknadsför linbaserade produkter.
Linfiber innehåller egenskaper som gör det till en idealisk råvara för isoleringsmaterial:
det andas, absorberar och avger fukt.

Lin har använts som textilfiber i tusentals år.
Det äldsta linfyndet har gjorts i Egypten för 7000 år sedan.
Det finns ca. 200 vilda linarter. Bladen är tunna, blommorna blåa, vita eller gula.
De vackra blåa fälten med odlat lin, producerar de fibrer som är basen för en effektiv isolering av våra hus.

Huvudprodukterna är i dag värme- och ljudisoleringar.

Isolina-produkterna är linbaserade och framställningen grundar sig på ett miljömedvetet tänkande.

ISOLINA linen insulation; pellevaeriste; nauhat; linisolering; linull; drev; linisolasjon; laftevatt

FÖRDELAR

  1. andande konstruktion
  2. naturfiber: naturliga fördelar
  3. bättre kvalité på inneluften
  4. hållbar konstruktion

Förr i tiden var husen i allmänhet dåligt isolerade,
men de andades.
Som en följd gick mycket energi till spillo,
men inneluftens kvalité var i många fall bättre än idag.
Nutida hus är i allmänhet mycket bättre isolerade än förut, men pga. plastfolien och den
dåliga ventilationen är inneluftens kvalité oftast dålig.
Dessutom orsakar den fukt som har stängts in i strukturen på ett eller annat sätt risk för fuktskador.

Linisolering erbjuder båda tidsperiodernas bästa sidor:
en bra värme- och ljudisolering förenad med förmågan
att avge fukt genom vägg- och takkonstruktioner.

Website languages:
ISOLINA on YouTube Flax wool installation video clips on YouTube breathinghouse Channel
Social Media &
Sharing Networks:
ISOLINA Oy

Rantatie 16
FI-59310
Särkisalmi
Finland
Tel:+358 5 483540