Quick_Machine_Translation_Service:
Oversette til norsk Oversæt til dansk Перевести на русский язык Tõlgi eesti keelde Tulkot uz latviešu valodu Išversti į lietuvių Переклад українською мовою Przetłumaczyć na język polski Traduire en français Traducir al español Traduzir em Português Tradurre in italiano Přeložit do České Preložiť do slovenského Magyar fordítás Translate into Serbo-Croatian Traduceţi în limba română Превод на български Μετάφραση στα ελληνικά tercüme Türk תרגם לתוך עברית ترجمة إلى اللغة العربية 翻译成中文 翻訳に、日本 한국어로 번역

FRÅGOR OM LINISOLERING

 1. Varför tillverkar Isolina lin för värme- och ljudisolering?
  Linfiber och dess struktur är idealisk för ekologisk isolering.
  Bekanta dig med linisoleringens fördelar på vår sida eller broschyr om isolering.

 2. Hur påverkar fukten Isolina linisolering?
  Tack vare linisoleringens hydroskopiska fiberstruktur jämnas fuktvärden ut av isoleringen.
  Linfiber tål skiftande luftfuktigheter bra.

 3. Hur klipper jag linisolering?
  Det bästa sättet att skära linneisolering är med en speciell handsåg
  Alternativt kan isoleringen skäras med vanlig sax upp till en tjocklek på 50 mm.
  De som är tjockare än så kan kapas med en bandsåg med vågigt blad.
  Se ävenanvisningar för skärning.

 4. Linisoleringens livlängd?
  Enligt NIBE (holländsk ekologisk forskningsanstalt) är den tekniska livslängden minst 75 år.

 5. Ljudisolering?
  Våra värmeisolerande produkter erbjuder även utomordentliga ljudisoleringsvärden,
  jämförbara med andra liknande isoleringsmaterial.

 6. Går det att få Isolina produkter året om?
  Vi har årskontrakt med råvaruleverantören vilket gör det möjligt för oss att ha tillverkning året om.

 7. Vilka är Isolina-isoleringens användningsområden?
  Det används som värmeisolering i väggar, tak, bjälklag och golv i husbyggnader.
  Mycket bra material för träbyggnader.
  Bra ljudisoleringsvärden, används i musikrum, skiljeväggar, bjälklag, osv.

 8. Vilken råvara används vid tillverkning av Isolina isolering?
  För tillverkning av linisiolering används linets korta fiber och som bindemedel används
  återvunnet textilfiber. Som brandskyddsbehandling används ett miljövänligt ej toxiskt alternativ.
Website languages:
ISOLINA on YouTube Flax wool installation video clips on YouTube breathinghouse Channel
Social Media &
Sharing Networks:
ISOLINA Oy

Rantatie 16
FI-59310
Särkisalmi
Finland
Tel:+358 5 483540