Quick_Machine_Translation_Service:
Oversette til norsk Oversæt til dansk Перевести на русский язык Tõlgi eesti keelde Tulkot uz latviešu valodu Išversti į lietuvių Переклад українською мовою Przetłumaczyć na język polski Traduire en français Traducir al español Traduzir em Português Tradurre in italiano Přeložit do České Preložiť do slovenského Magyar fordítás Translate into Serbo-Croatian Traduceţi în limba română Превод на български Μετάφραση στα ελληνικά tercüme Türk תרגם לתוך עברית ترجمة إلى اللغة العربية 翻译成中文 翻訳に、日本 한국어로 번역

ISOLINA PARKETTUNDERLAGSMATTANS EGENSKAPER

BESKRIVNING

ISOLINA linen insulation; pellevaeriste; nauhat; linisolering; linull; drev; linisolasjon; laftevatt

Parkettunderlagsmatta för parkett-, laminat- och trägolv.
Tillverkat genom nålning av linfiber.
Bra drag- och rivhållfasthet, rivtöjbarhet 25 %, slittålig.
Tillgängligt i två tjocklekar; 6 och 8 mm.
Isolina parkettunderlagsmattan har en hög ljudisoleringsförmåga,
och är därför bra för stegljudsdämpning.
Den anpassar sig också för köldavbrytning och utjämning
av undergolvets mindre ojämnheter.
Den är miljövänlig, naturlig och bionedbrytbar.
För sina kemiska egenskaper lämpar sig Isolinas parkettunderlagsmatta bra även i kontakt med betong.

ANVÄNDARENS- OCH INSTALLERINGENS FÖRDELAR

Ljudisolering: Stegljudisolering och övrig ljudisolering.
Värmeisolering: Isolina parkettunderlagsmatta isolerar parkettgolvet från det kalla undergolvet
utan att hindra värme-energin, som golv-värmaren producerar, att förflytta sig till parkettens yta.
Utjämning av undergolvet: parkettunderlagsmattan jämnar ut undergolvets mindre ojämnheter.

INSTALLERINGSANVISNING

Parkettunderlagsmattan monteras flytande. Vid installering av parkettunderlagsmattan bör beaktas:

 1. Undergolvet bör vara jämnt och fritt från vassa föremål, som kan skada underlagsmattan;
  betong- och spackelstänk samt andra föremål avlägnas.
 2. Parkettunderlagsmattan överlappas minst 5 cm eller vid användning av stumfog tejpas fogen.
 3. Golvytan bör täckas i sin helhet, så att det inte förekommer några ställen som försämrar ljudisoleringen.
Obs: Parkettunderlagsmattan går ihop ca 50 % av sin tjocklek under pressning.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 • Linisoleringens råvaror: linfiber och textil bindefibrer
 • Linisolering har en naturlig egen doft som kommer att minska med tiden
 • Värmekonduktivitet: λ10 = 0.038 W/mK,
  enligt ISO 8301 / DIN 52616 och WLG 040 enligt DIN 18165
 • Ljudisoleringsförmåga: Delta Lw = 20 dB / Delta Llin = 10 dB,
  stegljudisolering (L.) vid 500 Hz är 20 dB, enligt ISO 140/VIII - 1978
 • Specifik värmekapacitet: c = 1600 J/kgK
 • Vattenångans diffusiofaktor: μ = 1 - 2 enligt DIN 52615 / DIN 4108-5
 • Fuktens egenskaper (sorptio): enligt EN-ISO 12571 / DIN 52620
 • Draghållfasthet: 150 N, enligt ISO 9073-3
 • Rivhållfasthet: 70 N, enligt ISO 9073-3
 • Rivningstöjning: 25 %
 • Tjocklekar: 6 och 8 mm
 • Rullens längd: 21 m
 • Rullens bredd: 1,1 m (23,1 m2) eller 2,2 m (46,2 m2)

Ladda ner broschyr ISOLINA PDF Ladda ner anvisningar för att kapa ISOLINA PDF

Website languages:
ISOLINA on YouTube Flax wool installation video clips on YouTube breathinghouse Channel
Social Media &
Sharing Networks:
ISOLINA Oy

Rantatie 16
FI-59310
Särkisalmi
Finland
Tel:+358 5 483540