Quick_Machine_Translation_Service:
Oversette til norsk Oversæt til dansk Перевести на русский язык Tõlgi eesti keelde Tulkot uz latviešu valodu Išversti į lietuvių Переклад українською мовою Przetłumaczyć na język polski Traduire en français Traducir al español Traduzir em Português Tradurre in italiano Přeložit do České Preložiť do slovenského Magyar fordítás Translate into Serbo-Croatian Traduceţi în limba română Превод на български Μετάφραση στα ελληνικά tercüme Türk תרגם לתוך עברית ترجمة إلى اللغة العربية 翻译成中文 翻訳に、日本 한국어로 번역

EGENSKAPER FÖR DIFFUSIONSÖPPNA LUFTSPÄRRPAPPER OCH TEJP

BESKRIVNING AV LUFTSPÄRRPAPPER

Diffusionsöppen (andande) luftspärrpapper för byggnader.
Anpassar sig bra som luftspärrpapper med isoleringsmaterial av naturfiber när man vill ha
en andande konstruktion.
Det förstärkta pappret lämpar sig bra i takstrukturer som stödlager för isoleringen på gles bredfodring.
Lätt att hantera. Produkten är inte lämplig som ångspärr.

ISOLINA luftspärpapper; byggpapper; ångkontrollskikt; rakennuspaperi; vapour control layer; VCL; diffusionsöppet; andande; diffuusioavoin; hengittävä

PRODUKTFÖRPACKNING - luftspärrpapper

Rulle, yta 60m2, bredd 130cm, längd 46m, totalvikt 10kg.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER (testmetod enligt EN 13984)

 • Produktanalys: ångkontrollskikt.
  Laminerat nätförstärkt byggpapper i tre lager.
  Diffusionsöppet luftspärrpapper, installeras på konstruktionens varma sida.
  Lämpar sig speciellt väl som luftspärr i kombination med isoleringsmaterial av naturfiber.
 • Tjocklek: 0,25 mm
 • Vikt: 165 g/m2 enligt EN 1849-2
 • Spik-rivhållfasthet:
   210 N, i längdriktningen enligt EN 12310-1 och i tvärriktning enligt EN 13859-2
 • Dragstyrka:
  - längdriktningen: 16,25 kN/m enligt EN 12311-2
  - tvärriktning: 8,25 kN/m enligt EN 12311-2
 • Brottöjning:
  - längdriktningen: 3% enligt EN 13859-1
  - tvärriktning: 9% enligt EN 13859-2
 • Motsvarande diffusion tjocklek värde (Sd): 0,64 m enligt EN 1931
 • Genomtränglighet för vattenånga (W): 3 kg/m2sPa x 10-10 enligt EN 1931
 • Vattenångans motstånd (Zp): 31/3 x 109m2sPa/kg enligt EN 1931

BESKRIVNING AV TÄTNINGSTEJP FÖR LUFTSPÄRRPAPPER

Användningsändamål: diffusionsöppna (s.k. andande) konstruktioner.
Åldersbeständig och fuktresistent skarvtejp av luftspärrpapper fogningar
garanterar en långsiktig lufttät konstruktion.
IsolinaTape specialegenskaper upfyller viktiga krav:

  ISOLINA tätningstejp; skarvtejp; sömtejp; fogtejp; saumateippi; seamtape; luftspärpapper; byggpapper; ångkontrollskikt; rakennuspaperi; vapour control layer; VCL; diffusionsöppet; andande; diffuusioavoin; hengittävä; ilmansulkupaperi; breathing; building paper; airbarrier
 • långsiktig tillförlitlighet
 • brett driftstemperaturområde (-40°C - +100°C)
 • fuktresistent
 • mycket kraftig tejp och slitstarkt lim (35N/25mm på stål)
 • bred rulle för lätt installation

PRODUKTFÖRPACKNING - tätningstejp

Rulle, bredd 50mm, längd 25m

INSTALLERINGSANVISNING

Vid installering av luftspärrpapper bör följande beaktas:

 1. Tejpa fogarna med luftspärrpappertejp eller överlappa minst 20cm och nita fast med klämpistol/häftmaskin med 40cm intervaller.
 2. Luftspärrpappret installeras först i taket och sedan på väggen.
 3. Pappret måste installeras med varsamhet. Skadade eller söndriga papper byts ut till nya.
Website languages:
ISOLINA on YouTube Flax wool installation video clips on YouTube breathinghouse Channel
Social Media &
Sharing Networks:
ISOLINA Oy

Rantatie 16
FI-59310
Särkisalmi
Finland
Tel:+358 5 483540